Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai KollégiumArany János Tehetséggondozó Program

A programot először az 1999/2000-es tanévben hirdette meg az akkori oktatási tárca kistelepülési önkormányzatok számára. Azzal a céllal, hogy segítse a kis településen élő hátrányos helyzetű, ám tehetséges nyolcadik osztályos tanulók továbbtanulását. Intézményünk a kezdetektől fogva a Katona József Gimnáziummal közösen pályázza meg évről évre.

A program tartalma

Az ötéves program első előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, csoportbontásban tanulnak idegen nyelvet, informatikát. Ezen kívül kiemelt figyelmet kap a magyar nyelvtan és irodalom, a kommunikáció, a dráma, valamint a matematika oktatása. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteit speciális programok keretében gazdagíthatják.

A programban résztvevő diákok az előkészítő év után a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytathatják tanulmányaikat. Az érettségi vizsga megszerzéséig középfokú komplex nyelvvizsgát tehetnek, lehetőségük nyílik a “B” kategóriás autóvezetői tanfolyam elvégzésére, valamint megkaphatják a nemzetközi ECDL számítástechnikai bizonyítványt is.

Mindezekhez a gimnázium és a kollégium közösen teremtik meg a szükséges feltételeket (helyszínek, oktatók stb.).

A nevelő-oktató munka délután a kollégiumban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, így a tanulók számára a kollégium kötelező. A résztvevő diákok - a délutáni kötelező foglalkozásokon túl (szilencium és egyéb foglalkozások) - szabadon választhatnak intézményünk és a város kulturális, művészeti, kézműves és sportfoglalkozások széles palettájáról.

A program kötelező eleme a programhétvége (ún. bentmaradásos hétvége) (évente kb. 7 alkalommal). Ezeket a hétvégéket vagy a kollégiumban, vagy országunk valamely más városában töltik (pl. egyetemvárosban, nevezetes természeti-földrajzi helyszínen).

A program finanszírozása

A tehetséggondozó program speciális többletfeladatainak költségeit a Kecskemeti Tankerületi Központ biztosítja a gimnázium és a kollégium számára egyaránt.