Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai KollégiumARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

A programot először az 1999/2000-es tanévben hirdette meg az akkori oktatási tárca kistelepülési önkormányzatok számára. Azzal a céllal, hogy segítse a kis településen élő hátrányos helyzetű, ám tehetséges nyolcadik osztályos tanulók továbbtanulását. A Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium a kezdetektől fogva alapító intézményként vesz részt a programban a Kecskeméti Katona József Gimnáziummal közösen.

A program tartalma

Az ötéves program első, úgynevezett előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, csoportbontásban tanulják az idegen nyelvet, digitális kultúrát. Ezen kívül kiemelt figyelmet kap a magyar nyelv és irodalom, a kommunikáció, a dráma, valamint a matematika oktatása. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteit speciális programok keretében gazdagíthatják.

A programban résztvevő diákok az előkészítő év után 4 évig a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytathatják tanulmányaikat, az utolsó két évben bármely két tantárgy emelt szinten is választható. Az érettségi vizsga megszerzéséig középfokú komplex nyelvvizsgát tehetnek, lehetőségük nyílik a “B” kategóriás autóvezetői tanfolyam elvégzésére, valamint megkaphatják a nemzetközi ECDL számítástechnikai bizonyítványt is. A kollégium szervezésében kiscsoportos felkészítő foglalkozásokon vehetnek részt.

 

A nevelő-oktató munka délután a kollégiumban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a tanulók számára a kollégiumi tagság kötelező. A résztvevő diákok – a délutáni kötelező foglalkozásokon túl (szilencium és egyéb foglalkozások) – szabadon választhatnak intézményünk és a város kulturális, művészeti, kézműves és sportfoglalkozások széles palettájáról.

 

A program kötelező eleme a programhétvége (úgynevezett bentmaradásos hétvége). Ezeket a hétvégéket vagy a kollégiumban, vagy országunk valamely más városában töltik (pl. egyetemvárosban, nevezetes természeti-földrajzi helyszínen).

A program finanszírozása

A tehetséggondozó program speciális többletfeladatainak költségeit a Kecskeméti Tankerületi Központ biztosítja a gimnázium és a kollégium számára egyaránt.

Kiket várunk a programba?

Minden tehetséges diákot, aki valamilyen szempontból hátrányos helyzetű és az átlagon felüli képességeit szeretné kibontakoztatni és az érettségi után a felsőoktatásban szeretne továbbtanulni.

Mit nyújt a program?

A gimnázium és a kollégium együttműködve speciális programot hajt végre a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés érdekében.

Ingyen elérhető: 

·         ECDL tanúsítvány

·         Középfokú nyelvvizsga

·         B kategóriás jogosítvány

·         kiscsoportos felkészítő foglalkozás 

Hatalmas anyagi segítséget jelent az is, hogy a kollégium az étkezési térítési díj 50 %-át átvállalja minden AJTP-s diák esetén, így sokaknak ingyenessé válik az étkezés. Továbbá 2022. szeptember 1-től a programban lévő diákok számára tanulmányi ösztöndíjat fizetünk, melynek összege havi 15.000 Ft. Az öt havi tanulmányi ösztöndíjat – ami 75.00 Ft – 2023. januárjában, az első félév végén kapják meg a tanulók. A következő félévtől kezdve a tanulmányi ösztöndíjat az adott félév végi tanulmányi eredmény függvényében egy összegben a félév végén kapják meg a tanulók, amelynek összege akár a havi 40.000 Ft-ot is elérheti, azaz a legjobbak a félév végén 200.000 Ft kaphatnak.